Актуелни Дестинации

Грција

Бугарија

Црна Гора

Авто Атом ДОО Кочани приватна компанија основана во 2002 година, сместена во центарот на град Кочани. Основната дејност на компанијата е превоз на патници во земјава и страство со што располага со сопствена автобуска станица, поседува модерни високотуристички и патнички автобуси.

Авто Атом, Dimitar Vlahov, Kočani